New Project - 2020-03-23T101312.878

Vad är hälsa?

“Hälsa är ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte bara frånvaro av sjukdom”

 

“Hälsa är frihet från smärta, frihet från stress, frihet från själviskhet och en känsla av kontakt med helheten”
(Världshälsoorganisationen WHO)

 

“När man har hälsa är man i balans och har en god självläkningsförmåga.”
(George Vithoulkas, värlsdberömd homeopat och hedrad med Alternativa Nobelpriset)

Vad är sjukdom?

Sjukdomssymtom är ett uttryck för en obalans i din kropp eller/och din själ.
Sjukdom gör att vi känner oss ofria och inspärrade och förhindrar oss att leva livet fullt ut.
Man kan jämföra ett symtom med en varningslampa som blinkar när något är fel. Vad gör vi då?
Vi tar reda på orsaken och åtgärdar det! Ett alternativ är att tejpa över lampan så att man slipper se den. En del
kemiska mediciner som ger lindring för stunden fungerar i själva verket som maskeringstejp

 

Vad är läkning?

Varje människa har en inneboendeförmåga att läka sig själv: ett sår läker vanligtvis inom några dagar, blodflödet ur ett sår hjälper till att rensa bort smuts, virus och bakterier bekämpas med feber, om vi ätit skämd mat kräks vi upp det, gråten är själens sätt att läka en sorg, osv.
Om ditt eget immunförsvar är tillräckligt starkt klarar din kropp att återskapa balansen och du blir frisk på egen hand.
Är din självläkningsförmåga försvagad eller du är i obalans kan du behöva hjälp.

Gifter, stress, felaktig kost och dåligt näringsupptag kan ge upphov till många kroniska sjukdomar och symtom.
Men med rätt behandling och en sundare livsstil kan många bli friska och alla kan bli bättre!

New Project - 2020-02-24T092225.818